Poslední věta_favicon

Údržba webu

Právě probíhá údržba webu. Prosím vratte se později.

Jsme k dispozici
Nevíte si s něčím rady? Napište nám do chatu nebo rovnou volejte:
  •  11. 8. 2023

Kdo je to nepominutelný dědic?

Sdílet článek:
Počet zobrazení:
84

Kdo je to nepominutelný dědic?

Zůstavitel může v závěti rozhodnout o veškerém svém majetku. Zákon ho však omezuje v části majetku, která musí zůstat nepominutelnému dědici. 

Kdo je nepominutelný dědic?

Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. 

Na kolik procent mají nepominutelní dědicové právo?

Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Příslušný dědický podíl se následně vypočítává na základě toho, zda-li zůstavitel má manžela a kolik dětí v době smrti má.

Co může nepominutelný dědic požadovat?

V případě, že zůstavitel nepominutelného dědice v závěti vynechá, nemá to vliv na platnost závěti. Nepominutelný dědic však může, ale nemusí, požadovat vyplacení hodnoty svého dědického podílu v penězích. Nepominutelný dědic tedy nemá právo požadovat například šestnáctinu vlastnického práva k nemovitosti, ale může požadovat výplatu hodnoty svého dědického podílu, a to po ostatních dědicích.

Kdy dítě přestává být nepominutelným dědicem?

Nepominutelný dědic musí svoje právo na povinný díl v dědickém řízení uplatnit. Pokud tak neučiní, dostanou majetek určený v závěti ostatní dědicové, aniž by nepominutelnému dědici museli cokoliv vyplácet. 

Za života zůstavitele je možné vyloučit nepominutelného dědice z dědického řízení několika způsoby. 

Nepominutelný dědic se může zříct svého povinného dílu, a to na základě smlouvy se zůstavitelem. Takovou smlouvu, která musí být sepsána formou notářského zápisu, je tedy nutné uzavřít ještě za života zůstavitele. 

Ze strany zůstavitele, je možné nepominutelného dědice vydědit. Vydědění je však poměrně komplikovaný proces, ke kterému může dojít jen v zákonem stanovených případech. 

Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který:

  • mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
  • o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
  • byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo
  • vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel může dále vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Sdílet článek:

Doporučené články

Máte komplikovanou vlastnickou strukturu? Obraťte se na advokáta

Obraťte se na advokáta Jsme si vědomi toho, že existují…

Co se stane, když nemáte závěť?

Co se stane, když nemáte závěť? Pokud si nepořídíte závěť…

Uložte si závěť do bezpečnostní obálky

Závěť máte připravenou, podepsanou a říkáte si, co s ní…

Jak probíhá dědické řízení

Jak probíhá dědické řízení Dědické řízení je poměrně formální právní…

Vytvořte si svou závěť bezpečně a z pohodlí domova.

Potřebujete více informací? Koukněte na náš blog.

Vytvořit závěť
1990,- Kč
s možností doživotních úprav

Zanechte nám e-mail, ozveme se!

Nepotřebujete závěť hned, ale nechcete na ni zapomenout? Nebo jen chcete dostávat praktické rady?

chevron-down