Poslední věta_favicon

Údržba webu

Právě probíhá údržba webu. Prosím vratte se později.

Jsme k dispozici
Nevíte si s něčím rady? Napište nám do chatu nebo rovnou volejte:
,
  •  11. 10. 2023

Co potřebuji vědět, než se pustím do přípravy závěti a jakou roli hraje SJM?

Sdílet článek:
Počet zobrazení:
304

Co potřebuji vědět, než se pustím do přípravy závěti a jakou roli hraje SJM?

Pro sepsání závěti je nutné si vyjasnit tři základní otázky. První otázkou je “kdo může závěť sepsat?”, druhá otázka je “kdo bude dědit?” a třetí otázka zní “co se bude dědit?”. Pojďme se blíže podívat na to, jaké informace budeme potřebovat k vyjasnění těchto otázek.

Kdo může závěť sepsat?

Odpověď je jednoduchá. Závěť může sepsat svéprávná osoba, která je způsobilá k právnímu jednání. Co se týká věku, pokud je zůstaviteli mezi 15 až 18 rokem, musí mít závěť formu notářského zápisu. Pokud je zůstaviteli 18 a více, může si sepsat závěť “doma”, a to i prostřednictvím našeho inteligentního systému.

Kdo bude dědit?

Závěť je zůstavitelova poslední vůle, přičemž je zcela na zůstaviteli, komu svůj majetek ve své závěti zanechá. Dědicem totiž může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Nebude-li mít zůstavitel žádné dědice, majetek připadne státu. 

Dědicem fyzickou osobou může být v podstatě kdokoliv, koho zůstavitel určí, a to bez ohledu na věk či vztah k zůstaviteli. Zůstavitel dokonce může rozhodnout, že konkrétní věci budou rozděleny mezi více dědiců, a to prostřednictvím procent. 

Zákon současně koriguje, že pokud by se dědic dopustil vůči zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu činu povahy úmyslného trestného činu nebo by takový dědic zůstavitele k závěti donutil, byl by dědic z dědického práva vyloučen. 

Pokud by zůstavitel chtěl zanechat majetek právnické osobě, například spolku nebo neziskové organizaci, zákon to také připouští. Zůstavitel tak může podpořit místní galerii, útulek pro zvířata nebo i nadnárodní neziskovou organizaci pomáhající dětem. 

Je však nutné pamatovat na jedno - ať už je majetek zanecháván fyzické nebo právnické osobě, je nutné dědice vždy náležitě specifikovat, aby v dědickém řízení nebylo pochyb, o koho se jedná. U fyzických osob je vždy nutné vyplnit jméno, příjmení a ideálně datum narození nebo například bydliště. U právnických osob je zase nutné vyplnit název společnosti a ideálně i identifikační číslo (IČO). 

Nemusíte se bát, že byste specifikaci dědiců a rozdělení věcí nezvládli. Náš inteligentní systém Vám při vyplňování dědiců, včetně procentuálního rozdělení věcí mezi jednotlivé dědice pomůže.

Co se bude dědit?

Zůstavitel může zahrnout do své poslední vůle, jakýkoliv svůj majetek. Pokud je však takový majetek ve vlastnictví více osob, bude do dědického řízení zahrnut pouze podíl zůstavitele. 

Specifickým případem je pak majetek ve společném vlastnictví manželů (tzv. SJM). Pokud manželé nemají uzavřenou předmanželskou smlouvu a nebude tak vyloučen zákonný majetkový režim, bude většina majetku zahrnuta do SJM. To znamená, že každý manžel bude typicky vlastnit ideální polovinu majetku spadající do SJM, jako jsou nemovitosti, auta nebo i finanční prostředky na bankovních účtech. 

V praxi to znamená, že pokud zůstavitel v závěti zanechá dědici majetek, který však spadá do SJM, nebude to mít vliv na platnost závěti, ale do dědického řízení se zahrne pouze podíl zesnulého manžela.

Co vše (ne)spadá do SJM?

Součástí společného jmění je: 

  • to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství,
  • zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů,
  • podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva (pozn.: zde jsou určité výjimky). 

Součástí společného jmění není to co: 

  • slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
  • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
  • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
  • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
  • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
Sdílet článek:

Doporučené články

,

Jak na závěť moderně v roce 2024

Vytvoření závěti online je moderní, pohodlný a zákonně platný způsob,…
, ,

Závěť pomáhá, třeba útulkům

Pomoc můžete i Vy. V mnoha evropských státech je běžné,…
,

Proč je závěť důležitá?

Proč je závěť důležitá? Závěť je z právního pohledu tzv.…

Kam uložit hotovou a podepsanou závěť?

Kam uložit hotovou a podepsanou závěť? Je nutné, aby se…

Jak udělat ze závěti právně platný dokument?

Jak udělat ze závěti právně platný dokument? Český právní řád…

Vytvořte si svou závěť bezpečně a z pohodlí domova.

Potřebujete více informací? Koukněte na náš blog.

Vytvořit závěť
od 1990,- Kč
bez skrytých poplatků

Zanechte nám e-mail, ozveme se!

Nepotřebujete závěť hned, ale nechcete na ni zapomenout? Nebo jen chcete dostávat praktické rady?

chevron-down