Poslední věta_favicon

Údržba webu

Právě probíhá údržba webu. Prosím vratte se později.

Jsme k dispozici
Nevíte si s něčím rady? Napište nám do chatu nebo rovnou volejte:
,
  •  18. 11. 2023

Proč je závěť důležitá?

Sdílet článek:
Počet zobrazení:
248

Proč je závěť důležitá?

Závěť je z právního pohledu tzv. pořízení pro případ smrti. Tedy jednání, na základě kterého můžete upravit nejen své majetkové poměry v případě smrti. I tak však mnoho lidí závěť nemá. Proč je to špatně a proč by si v podstatě každý měl závěť pořídit bez ohledu na rozsah svého majetku? Pojďme se podívat na základní důvody, proč je závěť důležitá.

Kontrola nad rozdělením majetku

Tím zcela základním důvodem je kontrola nad tím, kdo zdědí Váš majetek. Závěť Vám totiž umožňuje určit, komu svůj majetek zanecháte, a to v souladu s Vašimi představami a přáním. Pokud si závěť nepořídíte, uplatní se zákonný dědický režim, který stanovuje jednotlivé dědické třídy (viz níže). Pokud byste však neměli žádného dědice, veškerý Váš majetek připadne státu. 

Zabezpečení osob, které by nemuseli dědit

Poměrně běžné jsou případy, kdy zůstavitel dlouho žil s partnerem či partnerkou, aniž by si před smrtí pořídil závěť. Problém nastává v okamžiku, kdy partner či partnerka zjistí, že dle zákonného dědického režimu není považován(a) za dědice, a tak majetek připadne například dětem nebo rodičům zemřelého. 

Současně nemusí jít o partnera či partnerku, ale například o nemocného příbuzného nebo někoho, kdo se dlouhodobě nachází v těžké životní situaci.

Zamezení rozmělňování majetku

Vedle případů, kdy majetek zdědí osoba, ke které zůstavitel nemá tak blízký vztah, jsou i případy, kdy je majetek rozdělen mezi větší počet osob. To má leckdy za následek, že je majetek (například nemovitosti nebo společnost) nelogicky rozdělena mezi větší počet osob, kdy následně nikdo nemůže s majetkem pořádně nakládat, a tak ačkoliv dědili všichni, nikdo nakonec není spokojený. Tato situace může vyústit v soudní spory. 

Určení specifického majetku pro určité dědice

Zcela běžně si lidé v průběhu života k nějakému majetku vytvoří bližší vztah. Ať už se jedná o šperky po rodičích, auto po dědečkovi nebo i obchodní firmu, ve které pracoval jeden z synů od svého dětství. 

Překvapení takových osob nastává ve chvíli, kdy majetek, ke kterému má dotyčný bližší vztah, zdědí všichni dědicové, a to procentuálně dle svého zařazení v zákonné dědické třídě. Nedohodnou-li se následně dědicové na specifickém rozdělení majetku, vlastní všichni všechno a na scénu přichází soud. 

Určení vůle a nastavení pravidel

Dědické řízení přináší leckdy vypjaté situace a spory mezi dědici. Dle zákonného dědického režimu totiž dědí dědicové majetek procentuálně, pokud se nedomluví. Tento stav přináší situace, kdy se některý z dědiců domáhá získání například konkrétní věci, o které má za to, že musí nutně náležet jemu/jí a nikoliv ostatním dědicům. Pokud s tím však ostatní dědicové nesouhlasí, dochází ke sporu, jelikož všichni dědicové mají k veškerému majetku zemřelého stejná majetková práva. 

I malý majetek může mít velkou cenu

A že je závěť jen pro majetné? To zcela jistě ne. Každý totiž něco vlastní, ačkoliv nemusí jít o značné majetky, může jít o věci, ke které máme bližší vztah nebo může jít o věci, které teprve získáme. Závěť je totiž možné nastavit tak, aby byl majetek rozdělen specifickým osobám procentuálně. Tento mechanismu se následně uplatní v době smrti. Je tedy možné stanovit, že například 90% majetku zanecháváme konkrétní osobě, přičemž zbytek majetku by se rozdělil dle zákonného dědického režimu. 

Flexibilita a změny podle potřeby

Závěť není pevně daný dokument navždy. Je možné pořídit novou závěť reflektující změny ve Vašem životě. Nová závěť totiž bude mít přednost před závětí sepsané v minulosti. 

Máte velmi komplikovanou vlastnickou strukturu a myslíte, že potřebujete založit například svěřenský fond či nadaci? Obraťte se na advokáta Davida Němečka, e-mail: zavet@nemecek.legal

Sdílet článek:

Doporučené články

,

Jak na závěť moderně v roce 2024

Vytvoření závěti online je moderní, pohodlný a zákonně platný způsob,…
, ,

Závěť pomáhá, třeba útulkům

Pomoc můžete i Vy. V mnoha evropských státech je běžné,…

Kam uložit hotovou a podepsanou závěť?

Kam uložit hotovou a podepsanou závěť? Je nutné, aby se…

Jak udělat ze závěti právně platný dokument?

Jak udělat ze závěti právně platný dokument? Český právní řád…

Vytvořte si svou závěť bezpečně a z pohodlí domova.

Potřebujete více informací? Koukněte na náš blog.

Vytvořit závěť
1990,- Kč
s možností doživotních úprav

Zanechte nám e-mail, ozveme se!

Nepotřebujete závěť hned, ale nechcete na ni zapomenout? Nebo jen chcete dostávat praktické rady?

chevron-down